Modlitwa w intencji przyjaciela

przez | 24 kwietnia, 2022

Modlitwa w intencji przyjaciela

Najłaskawszy Jezu! błagam Cię za wszystkich

tych, co się niegodnym moim modlitwom polecają;

Boskiej Opatrzności Twojej poruczam ich potrzeby i troski;

opatruj ich, błogosław im w pracy, pocieszaj i ratuj w niedoli, niech wszyscy radosnym pieniem

śpiewamy w niebie na wieki Twą dobroć, o Boże nieskończenie miłosierny i łaskawy.

Amen.

Modlitwa w intencji przyjaciela

Ty wiesz, Panie, jak wielkim skarbem jest mieć przyjaciela.

Kochałeś przecież Łazarza, bo płakałeś nad jego grobem.

Dziękuję Ci, Panie, za mojego przyjaciela.

Tak mi jest z nim dobrze i pomagamy sobie nawzajem.

Nie pozwól, abym nieroztropnie stracił

jego zaufanie. Chcę, aby nasza przyjaźń była z korzyścią dla nas obu.

We dwóch chcemy być dla

wszystkich dobrymi. Ty też, Panie, rozesłałeś uczniów po dwóch.

Nie chcemy czynić cudów i chwalić się przed Tobą,

ale proszę, abyś imiona nas obu zapisał w księdze żywota. Amen.