Modlitwa zmęczona jestem

przez | 4 kwietnia, 2022

Modlitwa zmęczona jestem

Na spoczynek idę i oczy swe zamykam. Niechaj Twoje oko, Ojcze, nad moim łóżkiem czuwa.

Nie spoglądaj, o Panie, na nieprawość, którą dziś popełniłem. Twoja łaskawość i Krew Jezusa niech oczyszczą każdą moją winę.

Bliskich, krewnych i przyjaciół w Twoje ręce składam, Panie. Ludzi wszystkich, wielkich, małych Twoja dobroć niech przygarnie. Pokoju udziel

sercom zbolałym, otrzyj też oczy łzami zroszone, i daj nam wszystkim udział w radości Twojego nieba.

Amen.