Nowenna do Matki Bożej Łaskawej

przez | 4 kwietnia, 2022

Nowenna do Matki Bożej Łaskawej

Wybrana przez Ojca Niebieskiego, Oblubienico Ducha Świętego, Rodzicielko Jedynego i Najwyższego Kapłana, Matko Boża Łaskawa !

Wejrzyj na nas ze Swego Tronu Łaski i racz przyjąć wszystko, co posiadamy i czym jesteśmy.

Oddajemy Ci świątynie nasze, przybytki chwały Trójcy Przenajświętszej i Twojej czci. Ofiarujemy Ci domy nasze, miejsca pracy, odpoczynku i cierpienia.

Roztocz opiekę Twoją, o Stolico Mądrości, nad każdą uczelnią i szkołą oraz spraw, by dzieci i młodzież wzrastała w łasce u Boga i u ludzi.

Niechaj znajdzie miejsce w Twoim Niepokalanym Sercu każda rodzina i każdy człowiek.

Strzeż i broń wszystkich, bo jesteśmy dziećmi Ojca Niebieskiego i Twoimi, o Matko Boża Łaskawa!

Prowadź nas drogą łaski Bożej, a u kresu dni naszych wyjednaj nam łaskę wiecznego zbawienia.

Amen.