Modlitwa do Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego

modlitwa
modlitwa

Modlitwa do Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego

Oto ja, dobry i najsłodszy Jezu, upadam na kolana przed Twoim obliczem i z największą gorliwością ducha proszę Cię i błagam, abyś wszczepił w moje serce najżywsze uczucia wiary, nadziei i miłości oraz prawdziwą skruchę za moje grzechy i silną wolę poprawy.

Oto z sercem przepełnionym wielkim uczuciem i z boleścią oglądam w duchu Twoje pięć ran i myślą się w nich zatapiam, pamiętając o tym, dobry Jezu, co już Dawid włożył w Twoje usta: “Przebodli ręce moje i nogi, policzyli wszystkie kości moje” (Ps. 22, 17).

Amen.

Modlitwa jedzenie posiłki

modlitwa
modlitwa

Modlitwa jedzenie posiłki

Boże, dzięki Ci składamy za to,
co pożywać mamy. Ty nas żywić
nie przestajesz,
bądź pochwalon za to,
co nam dajesz.
Amen.

Modlitwa jedzenie posiłki

Pobłogosław Panie Boże nas,
pobłogosław ten posiłek, tych,
którzy go przygotowali i naucz
nas dzielić się chlebem i
radością ze wszystkimi.
Amen.

Modlitwa jedzenie posiłki

Panie Boże, pobłogosław nas,
pobłogosław Twoje dary oraz tych,
którzy je przygotowali.
Spraw łaskawie,
aby w rodzinie ludzkiej nie
było głodnych i umierających
z głodu.
Niech będzie uwielbione
imię Twoje teraz
i na wieki.
Amen.

Modlitwa jedzenie posiłki

Pobłogosław Boże nas
i ten posiłek,
i naucz nas dzielić się
chlebem i radością.
Przez Chrystusa Pana
naszego.
Amen.

Modlitwa jedzenie posiłki

Drogi Panie Jezu,
siądź przy stole z nami,
jak kiedyś siadałeś
ze swymi uczniami.
Pobłogosław nas
i te wszystkie dary,
za które dzięki składamy
bez miary.
Niechaj wszyscy głodni
znajdą pożywienie,
a ci, co odeszli,
osiągną zbawienie.
Amen.

Po jedzeniu
Dziękujemy Ci,
Boże, za te dary, któreśmy
z dobroci Twojej pożywali.
Przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.

Modlitwa jedzenie posiłki

Za ten posiłek i wszystkie dary
Twojej dobroci chwalimy Cię, Panie.
Przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.

Modlitwa jedzenie posiłki

Dziękujemy Ci, dobry Boże,
za ten posiłek i za wszelkie dobro,
jakie nam dajesz.
Spraw, abyśmy umocnieni Twoimi darami
lepiej Tobie i ludziom służyli.
Prosimy Cię o to przez Chrystusa,
Pana naszego.
Amen.

Modlitwa jedzenie posiłki

Za dary Twoje i miłość,
jaką nas darzysz,
dziękujemy Ci, Boże.
Przez Chrystusa,
Pana naszego.
Amen.

  1. Modlitwa jedzenie posiłki

Dzięki Ci, Boże, który nas
dziś posiliłeś Twymi darami
i wspomóż nas w wypełnianiu
Twojej świętej woli.
Przez Chrystusa Pana naszego.
Amen

Modlitwa jedzenie posiłki

Dzięki Ci składam,
Panie, za ten posiłek
mnie niegodnemu dany

Modlitwa jedzenie posiłki

Panie Jezu,
przyjmij dzięki
za te dary z Twojej ręki,
za wspólnotę stołu,
chleba. Zaprowadź nas
wszystkich do nieba.
Amen.

Modlitwa jedzenie posiłki

Dziękujemy Ci,
wszechmogący Boże
za wszystkie
dobrodziejstwa Twoje.
Który, żyjesz i królujesz
na wieki wieków.

Modlitwa do Jana Pawła II

modlitwa
modlitwa

Modlitwa do Jana Pawła II

Boże, bogaty w miłosierdzie,
z Twojej woli święty Jan Paweł II,
papież, kierował całym Kościołem,
spraw, prosimy, abyśmy dzięki

jego nauczaniu z ufnością otworzyli
nasze serca na działanie zbawczej

łaski Chrystusa, jedynego
Odkupiciela człowieka.

Który z Tobą żyje i króluje
w jedności Ducha Świętego, Bóg,
przez wszystkie wieki wieków.
Amen.