Litania do Matki Bożej z Guadalupe

przez | 17 grudnia, 2022

Litania do Matki Bożej z Guadalupe

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison

Chryste, usłysz nas

Chryste, wysłuchaj nas

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami

Synu, Odkupicielu świata, Boże

Duchu Święty, Boże

Święta Trójco, jedyny Boże

Maryjo z Guadalupe, módl się za nami

Święta Maryjo, Matko Ameryki,

Święta Maryjo, Gwiazda Nowej Ewangelizacji,

Święta Maryjo, Dziewico Najczystsza,

Święta Maryjo, Matko Boga prawdziwego,

Święta Maryjo, Matko godna czci wszelakiej,

Święta Maryjo, Matko miłosierna,

Święta Maryjo, Matko tych, którzy cię kochają i mają zaufanie do Ciebie,

Święta Maryjo, Matko tych, którzy wołają do Ciebie i szukają u Ciebie pomocy,

Święta Maryjo, Matko, która leczysz wszystkie nasze bóle, nieszczęść, i smutki,

Święta Maryjo, Matko, lekarstwo na nasze cierpienia,

Święta Maryjo, Matko, podtrzymująca nas swoim spojrzeniem pełnym współczucia i miłosierdzia,

Święta Maryjo, Matko, ukazująca nam swoją pomoc, miłość i współczucie,

Święta Maryjo, Matko, opiekunko prostych i pokornych,

Święta Maryjo, Matko, Pełna łaski dla tych którzy jej wiernie służą,

Święta Maryjo, Matko, zapewniająca ochronę wszystkim którzy się do Ciebie udają,

Święta Maryjo, Matko, biorąca nas w swoje objęcia,

Święta Maryjo, Źródło naszej radości,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K: Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.

W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Wszechmogący, wieczny Boże, któryś swoje Miłosierdzie, powierzył

Matce Bożej z Guadalupe , za wstawiennictwem Matki

Twojego Syna, Matki Miłości Miłosiernej rozpal nasze serca, abyśmy byli

wiernymi głosicielami i narzędziami tego Miłosierdzia Bożego dla

świata. Prosimy o to przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który

żyje i króluje z Tobą i Duchem Świętym, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Pomnij, o Najłaskawsza Dziewico z Guadalupe, że ukazując się cudownie na

górze Tepeyac, przyrzekłaś ukazać Swoje współczucie i litość dla tych,

którzy Cię kochają i Tobie ufają, którzy szukają Twojej pomocy i zwracają

się do Ciebie w swoich potrzebach i cierpieniach.

Obiecałaś przychylić się do naszych próśb, otrzeć nasze łzy i dać nam pociechę i wyzwolenie.

Nigdy nie słyszano, aby ktokolwiek uciekając się pod Twoją obronę, błagał

Twojej pomocy, szukał Twego wstawiennictwa, dla innych,

czy też dla siebie, był przez Ciebie opuszczony. Tą nadzieją

ożywieni, uciekamy się do Ciebie, Maryi, Dziewiczej Matki prawdziwego Boga.

Wyrażając żal za nasze grzechy, padamy przed Twoją świętą obecnością,

pewni, że Ty okażesz nam swoje miłosierne obietnice.

Jesteśmy pełni nadziei, że pod Twoimi skrzydłami i Twoją opieką, nic nie może

nas złamać i przerazić, że nie musimy się lękać chorób, nieszczęść, czy

jakichkolwiek cierpień. Tyś, nasze zdrowie i życie, Ty

która jesteś naszą Matką, pragniesz być z nami za pośrednictwem Twego cudownego obrazu.

Oddając się Twojej macierzyńskiej opiece i mając Ciebie za naszą

ucieczkę w chwilach próby, nie potrzebujemy niczego więcej.

Święta Matko Boża, nie gardź naszymi prośbami, ale w swoim

miłosierdziu wysłuchaj nasze prośby. Amen.