Psalm 103

Psalm 103

Błogosław duszo moja Pana, i wszystko, co jest we mnie, święte Imię Jego.

Błogosław duszo moja Pana,

i nie zapomnij o wszystkich jego dobrodziejstwach.

On odpuszcza wszystkie twoje winy

i leczy wszystkie choroby.

On twoje życie ratuje od zguby,

obdarza cię laską i zmiłowaniem.

Miłosierny jest Pan i łaskawy,

nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy.

Nie postępuje z nami według naszych grzechów,

ani według win naszych nam nie odpłaca.

Jak ojciec lituje się nad dziećmi,

tak Pan się lituje nad tymi, którzy cześć Mu oddają.