Modlitwa za rządzacych

Modlitwa za rządzacych

Święta Adelajdo, mądra i sprawiedliwa władczyni, która przeszłaś do

historii jako jedna z najważniejszych kobiet dziesiątego stulecia.

Cieszyłaś się miłością i szacunkiem swych poddanych,

gdyż rządząc mądrze i roztropnie, troszczyłaś się o nich i wspierałaś ich.

Wspaniała cesarzowo, prosimy cię,

wspieraj współcześnie rządzących państwami.

Uproś im łaskę roztropności, uczciwości i nade wszystko odpowiedzialności

za podejmowane decyzje polityczne, ekonomiczne i wojskowe.

Módl się, by nie ulegali korupcji,

prywacie, nie szukali wyłącznie interesów grup,

które wyniosły ich do władzy, ale jak ty,

pragnęli dobra wspólnego i troszczyli się o wszystkich obywateli,

zwłaszcza za tych, którzy należą do najsłabszych grup społecznych.

Prosimy cię, wspieraj rządzących w ich służbie ludziom. Amen.