Psalm 115

przez | 7 czerwca, 2022

Psalm 115

Nie nam, Panie, nie nam,

lecz Twemu imieniu daj chwałę

za Twoją łaskawość i wierność!

Czemu mają mówić poganie:

“A gdzież jest ich Bóg?”

Nasz Bóg jest w niebie;

czyni wszystko, co zechce.

Ich bożki to srebro i złoto,

robota rąk ludzkich.

Mają usta , ale nie mówią;

oczy mają, ale nie widzą.

Mają uszy, ale nie słyszą;

nozdrza mają, ale nie czują zapachu.

Mają ręce, lecz nie dotykają;

nogi mają, ale nie chodzą;

gardłem swoim nie wydają głosu.

Do nich są podobni ci, którzy je robią,

i każdy, który im ufa.

Dom Izraela pokłada ufność w Panu,

On ich pomocą i tarczą.

Dom Aarona pokłada ufność w Panu,

On ich pomocą i tarczą.

Bojący się Pana pokładają ufność w Panu,

On ich pomocą i tarczą.

Pan o nas pamięta:

niech nam błogosławi;

niech błogosławi domowi Izraela,

niech błogosławi domowi Aarona;

niech błogosławi bojącym się Pana,

zarówno małym, jak i wielkim!

Niech Pan was rozmnoży,

was i synów waszych!

Błogosławieni jesteście przez Pana,

co stworzył niebo i ziemię.

Niebo jest niebem Pana,

synom zaś ludzkim dał ziemię.

To nie umarli chwałą Pana,

nikt z tych, którzy zstępują do Szeolu,

lecz my błogosławimy Pana

odtąd i aż na wieki.