Psalm 123

przez | 4 czerwca, 2022

Psalm 123

Do Ciebie wznoszę me oczy,

który mieszkasz w niebie.

Oto jak oczy sług są zwrócone na ręce ich panów

i jak oczy służącej

na ręce jej pani,

tak oczy nasze ku Panu, Bogu naszemu,

dopóki się nie zmiłuje nad nami.

Zmiłuj się nad nami, Panie, zmiłuj się nad nami,

bo wzgardą jesteśmy nasyceni.

Dusza nasza jest nasycona

szyderstwem zarozumialców

i wzgardą pyszałków