Psalm 113

przez | 4 czerwca, 2022

Psalm 113

Alleluja.

Chwalcie, słudzy Pańscy,

chwalcie imię Pana:

Niech imię Pańskie będzie błogosławione

odtąd i aż na wieki!

Od wschodu słońca aż po zachód jego

niech imię Pańskie będzie pochwalone!

Pan jest wywyższony ponad wszystkie ludy,

Jego chwała sięga ponad niebiosa.

Któż jak nasz Pan Bóg,

co siedzibę ma w górze,

co w dół spogląda

na niebo i na ziemię?

Podnosi nędzarza z prochu,

a dźwiga z gnoju ubogiego,

by go posadzić wśród książąt,

wśród książąt swego ludu,

Ten, co niepłodnej każe mieszkać w domu

jako pełnej radości matce synów.

[Alleluja].