Psalm 93

przez | 4 czerwca, 2022

Psalm 93

Pan króluje, oblókł się w majestat,

Pan przywdział potęgę i nią się przepasał:

tak utwierdził świat, że się nie zachwieje.

Twój tron niewzruszony od wieczności,

Ty jesteś od wieków, [o Boże].

Podnoszą rzeki, o Panie,

rzeki swój głos podnoszą,

rzeki swój szum podnoszą.

Ponad szum wód rozległych,

Ponad potęgę morskiej kipieli

Potężny jest Pan na wysokościach.

Świadectwa Twoje są bardzo godne wiary;

Domowi Twojemu przystoi świętość

Po wszystkie dni, o Panie!