Psalm 83

przez | 4 czerwca, 2022

Psalm 83

O Boże, nie trwaj w milczeniu,

nie milcz i nie spoczywaj, Boże!

Bo oto burzą się Twoi wrogowie

i podnoszą głowę ci, którzy Cię nienawidzą.

Knują spisek przeciwko Twojemu ludowi,

zmawiają się przeciw tym, których strzeżesz.

«Pójdźcie – mówią – wytraćmy ich spośród narodów,
by więcej nie wspominano imienia Izraela».

Zaiste, zmawiają się jednomyślnie

i przeciw Tobie zawierają przymierze:

Namioty Edomu z Izmaelitami,

Moab i Hagryci,

Gebal, Ammon i Amalek,

kraj Filistynów i mieszkańcy Tyru.

Także Asyryjczycy połączyli się z nimi,

dla synów Lota stali się ramieniem.

Uczyń im jak Madianitom i Siserze,

jak Jabinowi nad potokiem Kiszon, którzy polegli pod Endor,

stali się nawozem dla ziemi.

Z ich książętami postąp jak z Orebem,

jak z Zeebem, z Zebachem i z Salmunną, z wszystkimi ich przywódcami,

którzy mówili: «Zagarnijmy

dla siebie kraj Boga».

O Boże mój, uczyń ich podobnymi do żdziebeł ostu,

do plew gnanych wichurą.

Jak ogień pożera lasy,

jak pożoga wypala góry, tak ich ścigaj Twoją nawałnicą

i burzą Twoją spraw ich w zamieszanie!

Okryj hańbą ich oblicze

aby szukali imienia Twego, Jahwe.

Niech będą pohańbieni i zginą.

Niech poznają Ciebie i wiedzą,

że Ty masz na imię Jahwe,

że tylko sam jesteś najwyższy nad całą ziemią.