Psalm 134

przez | 5 czerwca, 2022

Psalm 134

Oto błogosławcie Pana,

wszyscy słudzy Pańscy,

którzy trwacie nocami w domu Pańskim.

Wznieście ręce wasze ku Miejscu Świętemu

i błogosławcie Pana!

Niechaj cię Pan błogosławi z Syjonu,

Ten, który uczynił niebo i ziemię!