Psalm 144

przez | 5 czerwca, 2022

Psalm 144

Błogosławiony Pan – Opoka moja,

On moje ręce zaprawia do walki,

moje palce do wojny.

On mocą dla mnie i warownią moją,

osłoną moją i moim wybawcą,

moją tarczą i Tym, któremu ufam,

Ten, który mi poddaje ludy.

O Panie, czym jest człowiek, że masz o nim pieczę,

czym syn człowieczy, że Ty o nim myślisz ?

Człowiek jest podobny do tchnienia wiatru,

dni jego jak cień mijają.

O Panie, nachyl Twych niebios i zstąp,

dotknij gór, by zadymiły,

ciśnij piorun i rozprosz ich,

wypuść swe strzały i poraź ich,

wyciągnij rękę Twoją z wysoka,

wybaw mię z wód wielkich

i uwolnij z rąk cudzoziemców,

tych, których usta mówią na wiatr,

a których prawica jest prawicą fałszywą.

Boże, pieśń nową będę Ci śpiewał,

Grać Ci będę na harfie o dziesięciu strunach.

Ty królom dajesz zwycięstwo,

Ty wyzwoliłeś sługę Twego, Dawida.

[Od miecza złego mnie wybaw

i uwolnij z rąk cudzoziemców,

tych, których usta mówią na wiatr,

a których prawica jest prawicą fałszywą].

Daj pomyślność synom naszym jak roślinom,

rozrastającym się w czasie swej młodości,

niech będą córki nasze na wzór narożnych kolumn,

rzeźbione na wzór kolumn świątyni.

Niech pełne będą nasze spichlerze,

zasobne we wszystkie płody.

Niech trzody nasze tysiąckroć płodne

Na polach naszych mnożą się tysiącami;

niech nasze zwierzęta będą ciężkie!

Niech się nie zdarza wypadek czy ucieczka

ani lament na naszych ulicach!

Szczęśliwy lud, któremu tak się powodzi,

szczęśliwy lud, któremu Bogiem jest Pan.