Psalm 5

przez | 5 czerwca, 2022

Psalm 5

Usłysz, Panie, moje słowa,

zwróć na mój jęk uwagę;

natęż słuch na głos mojej modlitwy,

mój Królu i Boże!

Albowiem Ciebie Błagam,

o Panie, usłysz mój głos od rana,

od rana przedstawiam Ci prośby i czekam.

Bo Ty nie jesteś Bogiem, któremu miła nieprawość,

złego nie przyjmujesz do siebie w gościnę.

Nieprawi nie stoją przed Tobą.

Nienawidzisz wszystkich złoczyńców,

zsyłasz zgubę na wszystkich, co mówią kłamliwie.

Mężem krwawym i podstępnym

brzydzi się Pan.

Ja zaś dzięki obfitej Twej łasce

wejdę do Twojego domu,

upadnę przed świętym przybytkiem Twoim

przejęty Twoją bojaźnią.

O Panie, prowadź mnie w swej sprawiedliwości,

na przekór mym wrogom:

wyrównaj przede mną Twoją drogę!

Bo w ustach ich nie ma szczerości,

ich serce knuje zasadzki,

ich gardło jest grobem otwartym,

a językiem mówią pochlebstwa.

Ukarz ich, Boże,

niech staną się ofiarą własnych knowań;

wygnaj ich z powodu licznych ich zbrodni,

buntują się przeciwko Tobie.

A wszyscy, którzy się do Ciebie uciekają,

niech się cieszą, niech się weselą na zawsze!

Osłaniaj ich, niech cieszą się Tobą,

ci , którzy imię Twe miłują.

Bo Ty, Panie, będziesz błogosławił sprawiedliwemu:

otoczysz go łaską jak tarczą.