Psalm 145

przez | 8 czerwca, 2022

Psalm 145

Chcę Cię wywyższać, Boże mój, Królu,

i błogosławić imię Twe na zawsze i na wieki.

Każdego dnia będę Ciebie błogosławił

i na wieki wysławiał Twe imię.

Każdego dnia będę Ciebie błogosławił

i na wieki wysławiał Twe imię.

Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały,

a wielkość Jego niezgłębiona.

Pokolenie pokoleniu głosi Twoje dzieła

i zwiastuje Twoje potężne czyny.

Głoszą wspaniałą chwałę Twego majestatu

i rozprawiają Twe cuda.

I mówią o potędze Twoich dzieł straszliwych,

i opowiadają Twą wielkość.

Przekazują pamięć o Twej wielkiej dobroci

i radują się Twą sprawiedliwością.

Pan jest łagodny i miłosierny,

nieskory do gniewu i bardzo łaskawy.

Pan jest dobry dla wszystkich

i Jego miłosierdzie ogarnia wszystkie Jego dzieła.

Niechaj Cię wielbią, Panie, wszystkie dzieła Twoje

i święci niech Cię błogosławią!

Niech mówią o chwale Twojego królestwa

i niech głoszą Twoją potęgę,

aby oznajmić synom ludzkim Twoją potęgę

i wspaniałość chwały Twego królestwa.

Królestwo Twoje królestwem wszystkich wieków,

Twoje panowanie trwa przez wszystkie pokolenia.

[Pan jest wierny we wszystkich swych słowach

i we wszystkich swoich dziełach święty].

Pan podtrzymuje wszystkich, którzy padają,

i podnosi wszystkich zgnębionych.

Oczy wszystkich oczekują Ciebie,

Ty zaś dajesz im pokarm we właściwym czasie.

Ty otwierasz swą rękę

i wszystko, co żyje, nasycasz do woli.

Pan jest sprawiedliwy na wszystkich swych drogach

i łaskawy we wszystkich swoich dziełach.

Pan jest blisko wszystkich, którzy Go wzywają,

wszystkich wzywających Go szczerze.

Spełnia wolę tych którzy się Go boją,

usłyszy ich wołanie i przyjdzie im z pomocą.

Pan strzeże wszystkich, którzy Go miłują,

a wytępi wszystkich występnych.

Niech usta moje głoszą chwałę Pana,

by wszelkie ciało wielbiło Jego święte imię

[na zawsze i na wieki].