Zbawca Izraela

przez | 7 czerwca, 2022

Gdyby Pan nie był
po naszej stronie –
niech to już przyzna Izrael –
gdyby Pan nie był
po naszej stronie,
gdy ludzie przeciw nam powstawali,
wtedy połknęliby nas żywcem,
gdy ich gniew przeciw nam zapłonął:
wówczas zatopiłaby nas woda,
przepłynąłby nad nami potok ;
wówczas przelałyby się nad nami
wezbrane wody.
Błogosławiony Pan,
który nas wydał
na pastwę ich zębom.
Dusza nasza jak ptak się wyrwała
z sidła ptaszników,
sidło się porwało,
a my jesteśmy wolni.
Nasza pomoc jest w imieniu Pana,
który stworzył niebo i ziemię.