Psalm 24

przez | 4 czerwca, 2022

Psalm 24

Do Pana należy ziemia i to, co ją napełnia,

świat i jego mieszkańcy.

Albowiem On go na morzach osadził

i utwierdził ponad rzekami.

Kto wstąpi na górę Pana,

kto stanie w Jego świętym miejscu?

Człowiek o rękach nieskalanych i o czystym sercu,

który nie skłonił swej duszy ku marnościom

i nie przysięgał fałszywie.

Taki otrzyma błogosławieństwo od Pana

i zapłatę od Boga, Zbawiciela swego.

Takie jest pokolenie tych, co Go szukają,

co szukają oblicza Boga Jakubowego.

Bramy, podnieście swe szczyty

i unieście się, prastare podwoje,

aby mógł wkroczyć Król chwały.

Któż jest tym Królem chwały?

Pan, dzielny i potężny,

Pan, potężny w boju.

Bramy, podnieście swe szczyty

i unieście się, prastare podwoje,

aby mógł wkroczyć Król chwały!

Któż jest tym Królem chwały?

To Pan Zastępów: On sam Królem chwały.