Psalm 14

przez | 4 czerwca, 2022

Psalm 14

Mówi głupi w swoim sercu:

«Nie ma Boga».

Oni są zepsuci, ohydne rzeczy popełniają,

nikt nie czyni dobrze.

Jahwe spogląda z nieba

na synów ludzkich

badając, czy jest wśród nich rozumny,

który szukałby Boga.

Wszyscy razem zbłądzili, stali się nikczemni:

nie ma takiego, co dobrze czyni,

nie ma ni jednego.

Czyż się nie opamiętają wszyscy,

którzy czynią nieprawość,

którzy lud mój pożerają, jak gdyby chleb jedli,

którzy nie wzywają Jahwe?

Tam zadrżeli ze strachu,

gdyż Bóg jest z pokoleniem sprawiedliwym.

Chcecie udaremnić zamiar biedaka:

lecz Jahwe jest jego ucieczką.

Kto przyniesie z Syjonu zbawienie Izraela?

Gdy Jahwe odmieni los swego narodu,

Jakub się rozraduje, Izrael się ucieszy.