Psalm 36

przez | 3 czerwca, 2022

Psalm 36

Nieprawość mówi do bezbożnika

w głębi jego serca;

bojażni Boga nie ma przed jego oczyma.

Bo jego własne oczy [zbyt] mu schlebiają,

by znaleźć swą winę i ją znienawidzić.

Słowa jego ust to nieprawość i podstęp,

zaniechał mądrości i czynienia dobrze.

Na swoim łożu zamyśla nieprawość,

wkracza na niedobrą drogę,

nie stroni od złego.

Łaskawość Twoja, Jahwe, dosięga nieba,

a Twoja wierność samych obłoków.

Twoja sprawiedliwość – jak najwyższe góry,

Twoje wyroki – jak Wielka Otchłań:

Niesiesz, Jahwe, ocalenie ludziom i zwierzętom.

Jak cenna jest Twoja łaska,

synowie ludzcy przychodzą do Ciebie,

chronią się w cieniu Twych skrzydeł:

sycą się tłuszczem Twojego domu,

poisz ich potokiem Twoich rozkoszy.

Albowiem w Tobie jest źródło życia

i w Twej światłości oglądamy światłość.

Zachowaj łaskę Twą dla tych, co Ciebie znają,

i sprawiedliwość Twą dla prawych sercem.

Niech mnie nie dogoni stopa pyszałka

i ręka grzesznika niech mnie nie płoszy.

<Oto> czyniący nieprawość runęli:

zostali powaleni i nie mogą powstać.