Psalm 26

przez | 3 czerwca, 2022

Oddaj mi, Jahwe, sprawiedliwość, bom nienagannie
postępował i nie byłem chwiejny pokładając
nadzieję w Jahwe.
Doświadcz mnie, Jahwe, wystaw mnie na próbę;
wybadaj moje nerki i serce.

Bo mam przed oczyma Twoją łaskawość
i postępuję w Twej prawdzie.
Nie zasiadam z ludźmi fałszywymi
ani z niegodziwymi się nie spotykam.
Nie cierpię zgromadzenia złoczyńców,
a nie przestaję z występnymi.
Umywam moje ręce na znak niewinności
i obchodzę Twój ołtarz, Jahwe,
by obwieszczać głośno chwałę
i rozpowiadać wszystkie Twoje cuda.
Jahwe, miłuję dom, w którym mieszkasz,
i miejsce, gdzie przebywa Twa chwała.
Nie zabieraj z grzesznymi mej duszy
i życia mego z mężami krwawymi,
w ich ręku zbrodnia,
a ich prawica pełna jest przekupstwa.
Ja zaś postępuje nienagannie,
wyzwól mnie i zmiłuj się nade mną.
Moja stopa stoi na równej drodze,
na zgromadzeniu błogosławię Jahwe.