Psalm 48

przez | 12 czerwca, 2022

Psalm 48

Wielki jest Jahwe i godzien wielkiej chwały

w mieście Boga naszego.

Góra Jego święta, wspaniałe wzgórze,

radością jest całej ziemi;

góra Syjon, kraniec północy,

jest miastem wielkiego Króla.

Bóg w jego zamkach

okazuje się obroną.

Oto bowiem złączyli się królowie

i razem natarli.

Zaledwie ujrzeli, zdrętwieli,

zmieszali się i uciekli.

Drżenie ich tam chwyciło

jak bóle kobietę, gdy rodzi,

jak wówczas, kiedy wiatr wschodni

druzgoce okręty z Tarszisz.

Jakeśmy słyszeli, tak i zobaczyli,

w mieście Jahwe Zastępów,

w mieście Boga naszego:

Bóg je umacnia na wieki.

O Boże, rozważamy Twoją łaskawość

we wnętrzu Twojej świątyni.

Jak imię Twe, Boże, tak i chwała Twoja

sięga po krańce ziemi.

Prawica Twoja pełna jest sprawiedliwości.

Niech się weseli góra Syjon,

niech się radują córki Judy

z powodu Twoich wyroków.

Obchodźcie Syjon dokoła,

policzcie jego baszty.

Przypatrzcie się jego murom,

oglądajcie jego warownie,

by opowiedzieć przyszłym pokoleniom, że Bóg jest

naszym Bogiem na wieki, na zawsze:

On nas będzie prowadził.