Psalm 59

przez | 17 czerwca, 2022

Psalm 59

Wyrwij mnie, mój Boże, od moich nieprzyjaciół,

chroń mnie od powstających na mnie.

Wyrwij mnie od złoczyńców,

i od mężów krwawych mię wybaw.

Bo oto czyhają na moje życie,

możni przeciw mnie spiskują,

a we mnie nie ma zbrodni ani grzechu, o Jahwe,

bez mojej winy przybiegają i napastują.

Obudź się, wyjdź mi na spotkanie i zobacz!

Bo Ty, Jahwe, Boże Zastępów, jesteś Bogiem Izraela

Przebudź się, by skarcić wszystkie ludy,

nie miej litości dla wszystkich podłych buntowników.

Wracają wieczorem,

warczą jak psy

i krążą po mieście.

Oto się chełpią swoimi ustami;

na ich wargach obelgi:

«Któż bowiem słyszy?»

Lecz Ty, o Jahwe, z nich się śmiejesz,

szydzisz ze wszystkich pogan.

Będę baczył na Ciebie, Mocy moja,

bo Ty, o Boże, jesteś moją warownią.

W swej łaskawości Bóg wychodzi mi naprzeciw,

Bóg sprawia, że mogę patrzeć

na [klęskę] moich wrogów.

Wytrać ich, o Boże, niech lud mój nie zapomina!

Twoją mocą rozprosz ich i powal,

o Panie, nasza Tarczo.

Grzech na ich.ustach: to słowo ich warg.

Niech spęta ich własna pycha,

za złorzeczenia i kłamstwa, które rozgłaszają.

Wytrać ich w gniewie, wytrać, by już ich nie było,

by wiedziano, że Bóg króluje w Jakubie

i po krańce ziemi.

Wracają wieczorem,

warczą jak psy

i krążą po mieście.

Włóczą się szukając żeru;

skowyczą, gdy się nie nasycą.

A ja opiewać będę Twą potęgę

i rankiem będę się weselić z Twojej łaskawości,

bo stałeś się dla mnie warownią

i ucieczką w dniu mego ucisku.

Będę śpiewał Tobie, Mocy moja,

bo Ty, o Boże, jesteś moją warownią,

mój łaskawy Boże.