Psalm 67

Psalm 67

Niech Bóg się zmiłuje nad nami,

niech nam błogosławi;

niech zajaśnieje dla nas Jego oblicze

Aby na ziemi znano Jego drogę,

Jego zbawienie – pośród wszystkich ludów.

Niech Ciebie, Boże, wysławiają ludy,

niech wszystkie narody dają Ci chwałę

Niech się narody cieszą i weselą,

że Ty ludami rządzisz sprawiedliwie

i kierujesz narodami na ziemi.

Niech Ciebie, Boże wysławiają ludy,

niech wszystkie narody dają Ci chwałę

Ziemia wydała swój owoc:

Bóg, nasz Bóg, nam pobłogosławił.

Niechaj nam Bóg błogosławi

i niech się Go boją

wszystkie krańce ziemi!