Psalm 75

przez | 6 czerwca, 2022

Psalm 75

Wysławiamy Cię, Boże, wysławiamy,

wzywamy Twego imienia, opowiadamy Twe cuda.

«Gdy Ja naznaczę porę,

odbędę sąd sprawiedliwy.

Choćby się chwiała ziemia z wszystkimi

jej mieszkańcami,

Ja umocniłem jej filary.

Mówię zuchwalcom: “Nie bądźcie zuchwali”,

a do niegodziwych: “Nie podnoście rogu!”

Nie podnoście rogu ku górze,

nie mówcie bezczelnie przeciw Skale.

Bo nie ze wschodu ani z zachodu,

ani z pustyni, ani z gór [nadchodzi]:

lecz Bóg jedynie jest sędzią –

tego zniża, tamtego podnosi.

Bo w ręku Jahwe jest kielich,

który się pieni winem, pełen przypraw.

I On z niego nalewa: aż do mętów wypiją,

pić będą wszyscy niegodziwi na ziemi».

Ja zaś będę się radował na wieki,

zaśpiewam Bogu Jakuba.

I połamię cały róg niegodziwych,

a róg sprawiedliwego się wzniesie.