Psalm 79

Psalm 79

Boże, poganie przyszli do Twego dziedzictwa,

zbezcześcili Twój święty przybytek,

Jeruzalem obrócili w ruiny.

Ciała sług Twoich wydali

na pastwę ptakom powietrznym,

zwierzętom ziemskim ciała Twoich świętych.

Ich krew rozlali, jak wodę,

wokół Jeruzalem

i nie było komu ich pogrzebać.

Staliśmy się przedmiotem wzgardy

dla naszych sąsiadów,

igraszką i pośmiewiskiem dla otaczających.

Dokąd że, Panie ? Czy wiecznie będziesz się gniewał ?

Czy Twoja zapalczywość będzie gorzeć jak ogień ?

Wylej gniew Twój na ludy, które Cię nie uznają,

na królestwa, co nie wzywają Twojego imienia.

Albowiem pożarli Jakuba i spustoszyli jego siedzibę.

Nie pamiętaj nam win naszych przodków,

niech rychło przyjdzie ku nam miłosierdzie Twoje: bo bardzo jesteśmy słabi.

Wspomóż nas, Boże zbawienia naszego,

przez wzgląd na chwałę Twojego imienia i wyzwól nas, i odpuść nasze grzechy

przez wzgląd na Twoje imię.

Dlaczego mają mówić poganie:

“Gdzie jest ich Bóg ?”

Niech na naszych oczach rozejdzie się wśród

pogan wieść o pomście za przelaną krew Twoich sług.

Niech jęk pojmanych dojdzie do Ciebie;

mocą Twojego ramienia oszczędź

na śmierć skazanych.

I odpłać sąsiadom naszym

siedmiokrotnie w ich zanadrze

za zniewagę, którą Tobie, Panie, wyrządzili.

My zaś, lud Twój i owce Twej trzody,

będziemy Tobie dziękować na wieki i przez pokolenia głosić Twoją chwałę.