Psalm 95

przez | 7 czerwca, 2022

Psalm 95

Przychodźcie, radośnie śpiewajmy Panu,

wznośmy okrzyki na cześć Skały naszego zbawienia:

przystąpmy z dziękczynieniem przed Jego oblicze,

radośnie śpiewajmy Mu pieśni!

Albowiem Pan jest wielkim Bogiem

i wielkim Królem ponad wszystkimi bogami:

głębiny ziemi są w Jego ręku

i szczyty gór należą do Niego.

Morze jest Jego własnością: bo On sam je uczynił,

i stały ląd ukształtowały Jego ręce.

Wejdźcie, uwielbiajmy, padnijmy na twarze

i zegnijmy kolana przed Panem, który nas stworzył.

Albowiem On jest naszym Bogiem,

a my ludem Jego pastwiska

i owocami w Jego ręku.

Obyście usłyszeli dzisiaj głos Jego:

Nie zatwardzajcie serc waszych jak w Meriba,

jak na pustyni w dniu Massa,

gdzie Mnie wasi przodkowie wystawili na próbę

i doświadczali Mię, choć dzieło moje widzieli.

Tamto pokolenie budziło we Mnie

wstręt przez lat czterdzieści,

i powiedziałem: Są oni ludem o sercu zbłąkanym

i moich dróg nie znają.

Przeto przysięgałem w moim gniewie:

Nie wejdą do miejsca mego odpoczynku.