Modlitwa niewzruszonej ufności

przez | 6 czerwca, 2022

Modlitwa niewzruszonej ufności

Do Jahwe się uciekam; dlaczego mi mówicie:

«Niby ptak uleć na górę!»

Bo oto grzesznicy łuk napinają,

kładą strzałę na cięciwę,

by w mroku razić prawych sercem.

Gdy walą się fundamenty,

cóż może zdziałać sprawiedliwy?

Jahwe w świętym swoim przybytku,

Jahwe ma tron swój na niebiosach.

Oczy Jego patrzą,

powieki Jego badają synów ludzkich.

Jahwe bada sprawiedliwego i występnego,

nie cierpi Jego dusza tego, kto kocha nieprawość.

Sprawi, że węgle ogniste i siarka będą padać

na grzeszników;

wiatr palący będzie udziałem ich kielicha.

Bo Jahwe jest sprawiedliwy, kocha sprawiedliwość;

ludzie prawi zobaczą Jego oblicze.