Bóg jedyną nadzieją

przez | 6 czerwca, 2022

Bóg jedyną nadzieją

Dusza moja spoczywa tylko w Bogu,

od Niego przychodzi moje zbawienie.

On jedynie opoką i zbawieniem moim,

twierdzą moją, więc się nie zachwieję.

Dokądże będziecie napadać na człowieka

i wszyscy go przewracać

jak ścianę pochyloną,

jak mur, co się wali?

Tylko zamyślają podstępy

i lubią zwodzić;

kłamliwymi ustami swymi błogosławią,

a przeklinają w sercu.

Spocznij jedynie w Bogu, duszo moja,

bo od Niego pochodzi moja nadzieja.

On jedynie skałą i zbawieniem moim,

On jest twierdzą moją, więc się nie zachwieję.

W Bogu jest zbawienie moje i moja chwała,

skała mojej mocy,

w Bogu moja ucieczka.

W każdym czasie Jemu ufaj, narodzie!

Przed Nim serca wasze wylejcie:

Bóg jest dla nas ucieczką!

Synowie ludzcy są tylko jak tchnienie,

synowie mężów kłamliwi.

Na wadze w górę się wznoszą:

wszyscy razem są lżejsi niż tchnienie.

Nie pokładajcie ufności w przemocy

ani się łudźcie na próżno rabunkiem.

Do bogactw, choćby rosły,

serc nie przywiązujcie.

Bóg raz powiedział, dwa razy to słyszałem:

Bóg jest potężny. I Ty, Panie, jesteś łaskawy,

bo Ty każdemu oddasz według jego czynów.