Różaniec Stacji Męki Pańskiej

przez | 12 marca, 2022

Różaniec Stacji Męki Pańskiej

W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
– Wierzę w Boga Ojca…
– dla uczczenia Trójcy Przenajświętszej
Ojcze nasz…

Na 3 małych paciorkach

– Na cześć Maryi Niepokalanej Zdrowaś Maryjo…
– Na cześć Maryi zawsze Dziewicy Zdrowaś Maryjo…
– Na cześć Maryi Bogarodzicy Zdrowaś Maryjo…
Chwała Ojcu…

Pierwsza stacją – Pan Jezus na śmierć skazany.

Na dużym paciorku – Ojcze nasz… i Chwała Ojcu…
Na 10 małych paciorkach – Jezu, Maryjo kocham Was ratujcie dusze.

Po każdej dziesiątce – O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy,
zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba,
a zwłaszcza te, które najbardziej potrzebują Twojego Miłosierdzia.

Następnie – Błogosławione niech będą Rany Jezusa Chrystusa ho uleczyły
nas od cierpień grzechowych, błogosławiona niech będzie

  • Jego Najdroższa Krew, która zmywa nasze nieprawości.

II stacja – Pan Jezus bierze krzyż na Swoje ramiona

III stacja – Pan Jezus upada po raz pierwszy

IV stacja – Pan Jezus spotyka Swoją Matkę

V stacja – Szymon z Cyreny pomaga Panu Jezusowi dżwł gać krzyż
VI stacja – Sw. Weronika ociera Oblicze Pana Jezusa

VII stacja – Pan Jezus upada po raz drugi

VIII stacja – Niewiasty jerozolimskie płaczą nad Panem Jezusem

IX stacja – Pan Jezus upada po raz trzeci

X stacja – Pan Jezus z szat obnażony
XI stacja – Pąn Jezus zostaje przybity do krzyża
XII stacja – Pan Jezus umiera na krzyżu
XIII stacja – Pan Jezus zdjęty z krzyża
XIV stacja – Pan Jezus złożony do grobu.

A. Witaj Królowo, Matko Miłosierdzia
Życie, słodyczy i nadziejo nasza, witaj.
Do Ciebie wołamy wygnańcy synowie Ewy.

Do ciebie wzdychamy jęcząc i płacząc, na tym łez padole
Przeto Orędowniczko nasza,

One miłosierne oczy Twoje na nas zwrócić.
A Jezusa, błogosławiony Owoc żywota Twojego,
Po tym wygnaniu nam okaż.
O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo.

Amen.

Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano abyś opuściła tego, kto się

do Ciebie ucieka. Twej pomocy wzywa, Ciebie o przyczynę prosi.

Tą ufnością ożywiony, do Ciebie, o Panno nad pannami i Matko, biegnę, do

Ciebie przychodzę, przed Tobą jako grzesznik płaczący staję. O Matko Słowa, racz

nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj.

Amen.

Pomnij, o najczystszy Oblubieńczy Maryi, o mój najmilszy opiekunie Józefie Św., że

nie słyszano nigdy, aby ktokolwiek wzywający Twej opieki i Twej pomocy błagający, bez pociechy pozostał.

Tą ufnością ożywiony, przychodzę do Ciebie z całą ducha gorącością

Tobie się polecam. Nie odrzucaj modlitwy mojej o przybrany Ojcze

Odkupiciela, ale racz ją przyjąć łaskawie i wysłuchać.

Amen.