Litania do świętego Joachima

przez | 12 marca, 2022

Litania do świętego Joachima

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, módl się za nami.
Święty Joachimie,

Któryś Jezusa miał za wnuka,
Ojcze Matki Bożej,
Ozdobo pokolenia Judy,
Szlachetny potomku Jessego,

Pochodzący z rodu Dawida,
Wizerunku cierpliwości,
Zwierciadło miłosiernych,

Przykładzie pobożności i ufności,
Wzorze mocnej wiary,
Ucieczko uciśnionych,
Ozdobo świętego stanu małżeńskiego,

Bądź nam miłościw, przepuść nam, Panie.
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Panie.

Od wszelkiego złego, wybaw nas, Panie.
Od grzechu każdego,
Od przekraczania Twoich przykazań,

Od wszelkiej nieufności i niecierpliwości w zmartwieniach,
Od wszelkiego niebezpieczeństwa ciała i duszy,
Od śmierci wiecznej,
Przez wstawienie się za nami świętego Joachima,

My, grzeszni, prosimy Cię, wysłuchaj nas.
Abyś się nad nami zmiłował,
Abyś nam grzechy odpuścić raczył,

Abyś serca nasze do pożądania dóbr niebieskich wznieść raczył,
Abyś w nas stateczną chęć do osiągnięcia wiecznej szczęśliwości wzbudzić raczył,

Abyś nas w cierpieniach i przykrościach tego życia wzmacniać raczył,
Abyśmy po tym życiu na wieczną nagrodę zasłużyć mogli,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami, święty Joachimie.
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Panie, Boże naszych ojców, Ty wybrałeś świętego Joachima na ojca Maryi, która została

Matką Twojego wcielonego Syna, przez jego wstawiennictwo daj nam osiągnąć zbawienie obiecane Twojemu ludowi. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.