Różaniec świętego Józefa

przez | 28 lipca, 2021
modlitwa

modlitwa

Różaniec świętego Józefa

Tajemnice poszczególnych części Różańca świętego Józefa są takie same, jak Różańca NMP.

Białe paciorki:
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony Twój przeczysty

Oblubieniec Józef, Opiekun błogosławionego owocu Twego łona, Jezusa któregoś Ty, o Panno, z Ducha Świętego poczęła.
Święta Maryjo, Matko Boża i święty Józefie,

módlcie się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej.

Amen.

Niebieskie paciorki:
1. Niech będą pochwaleni Jezus, Maryja i Józef.
2. Niech będą pochwaleni Jezus, Maryja i Józef.
3. Niech będą pochwaleni Jezus, Maryja i Józef i

błogosławieni Twoi święci rodzice Joachim i Anna, z których poczęłaś i urodziłaś się bez zmazy

pierworodnej, o Przenajświętsza Panno Maryjo.

Na zakończenie różańca:
Módl się za nami, święty Józefie.
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:
Boże, Ty od wieków obrałeś świętego Józefa do usług Twego Syna Jednorodzonego i Jego Najukochańszej

Matki i uradowałeś Go zaszczytnym mianem Męża Niepokalanej Panny i Ojcem

Twego Najdroższego Syna, prosimy Cię pokornie, abyś przez wszystkie usługi, które On wyświadczył Jezusowi i Maryi na ziemi, uczynił nas godnymi Jego wstawiennictwa na ziemi, a w niebie raczył nam pozwolić na Jego pożądane towarzystwo. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.