Akt oddania się Miłosierdziu Bożemu

przez | 24 kwietnia, 2022

Akt oddania się Miłosierdziu Bożemu

O najmiłosierniejszy Jezu, Twoja

dobroć jest nieskończona, a skarby łask nieprzebrane.

Ufam bezgranicznie Twojemu

miłosierdziu, które jest ponad wszystkie dzieła Twoje.

Oddaję się Tobie całkowicie i bez zastrzeżeń, ażeby w ten sposób móc żyć i

dążyć do chrześcijańskiej doskonałości.

Pragnę szerzyć Twoje miłosierdzie poprzez

spełnianie dzieł miłosierdzia, tak wobec duszy, jak i ciała,

zwłaszcza starając się o nawrócenie grzeszników, niosąc pociechę

potrzebującym pomocy, chorym i strapionym.

Strzeż mnie więc, o Jezu, jako własności

swojej i chwały swojej. Jakkolwiek czasami drżę ze strachu,

uświadamiając sobie słabość moją, to

jednocześnie mam bezgraniczną ufność w Twoje miłosierdzie.

Oby wszyscy ludzie poznali zawczasu nieskończoną głębię Twego

miłosierdzia, zaufali Mu i wysławiali Je na wieki. Amen.