Akt zawierzenia rodzin Miłosierdziu Bożemu

przez | 24 kwietnia, 2022

Akt zawierzenia rodzin Miłosierdziu Bożemu

O Najmiłosierniejszy Boże,
Twoja dobroć
jest nieskończona,
a skarby łask nieprzebrane.
Ufamy bezgranicznie
Twojemu miłosierdziu,
które jest ponad wszystkie
dzieła Twoje.

Pragniemy,
aby cała nasza rodzina
żyta zawsze w promieniach

Twojego miłosierdzia,
które wywyższamy
i błogosławimy.

Niech ono dociera
do naszych serc
i przenika nasze wnętrza,
abyśmy mogli lepiej
Ciebie poznać i pokochać.

Oddajemy się
Twemu miłosierdziu, Boże,
całkowicie i bez zastrzeżeń.

Pragniemy szerzyć

Twoje miłosierdzie
przez spełnianie dzieł miłosierdzia
tak względem duszy, jak i ciała,
zwłaszcza starając się
o nawrócenie grzeszników,
niosąc pociechę
potrzebującym pomocy,
chorym i strapionym.

Strzeż naszej rodziny,
o łaskawy Boże,
jako własności i chwaty Twojej.

Niech wszyscy ludzie
doświadczą nieskończoności

Twojego miłosierdzia,
zaufają mu i wystawiają
je na wieki.
Amen.