Litania przy umierającym

przez | 24 kwietnia, 2022

Litania przy umierającym

Panie, zmiłuj się nad nami! Panie, zmiłuj się nad nami!
Chryste, zmiłuj się nad nami! Chryste, zmiłuj się nad nami!
Panie, zmiłuj się nad nami! Panie, zmiłuj się nad nami!

Święta Maryjo, Matko Boża, módl (módlcie) się za niego (nią).
Święty Michale,
Święci Aniołowie Boży,

Święty Janie Chrzcicielu,
Święty Józefie,
Święci Piotrze i Pawle,

Święty Andrzeju,
Święty Janie,
Święta Mario Magdaleno,

Święty Szczepanie,
Święty Ignacy Antiocheński,
Święty Wawrzyńcze,

Święci Wojciechu i Stanisławie,
Święte Perpetuo i Felicyto,
Święta Agnieszko,

Święty Grzegorzu,
Święty Augustynie,
Święty Atanazy,

Święty Bazyli,
Święty Marcinie,
Święty Benedykcie,

Święci Franciszku i Dominiku,
Święty Franciszku Ksawery,

Święty Janie Mario Vianneyu,
Święty Kamilu,
Święty Janie Boży,

Święta Katarzyno Sieneńska,
Święta Tereso od Jezusa,
Wszyscy Święci i Święte Boże,

Bądź nam miłościw, wybaw go (ją), Panie.
Od zła wszelkiego,
Od każdego grzechu,
Od śmierci wiecznej,

Przez Twoje wcielenie,
Przez Twoje święte zmartwychwstanie,
Przez zesłanie Ducha Świętego,

Prosimy Cię, my, grzesznicy, wysłuchaj nas, Panie.

Prosimy Cię, abyś mu (jej) odpuścił grzechy, wysłuchaj nas, Panie.

Prosimy Cię, Jezu, Synu Boga żywego, wysłuchaj nas, Panie.

Chryste, usłysz nas! Chryste, usłysz nas!

Chryste, wysłuchaj nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Módlmy się: Drogi bracie (Droga siostro), polecam cię wszechmogącemu Bogu i oddaję Twojemu Stwórcy, abyś powrócił (a) do Tego, który cię ukształtował z mułu ziemi.

Gdy opuścisz to życie, niech na Twoje spotkanie wyjdzie Najświętsza Maryja Panna, Aniołowie i wszyscy Święci.

Niech zbawi cię Chrystus, który za ciebie cierpiał na krzyżu.

Niech cię wybawi od śmierci wiecznej Chrystus, który za ciebie oddał . swoje życie. Niech Chrystus, Syn Boga żywego, zaprowadzi cię do raju i niech ten prawdziwy Pasterz zaliczy cię do grona swoich owiec.

Niech On ci odpuści wszystkie grzechy i umieści cię wśród swoich wybranych. Obyś widział (a) twarzą w twarz swojego Odkupiciela i cieszył (a) się oglądaniem Boga na wieki wieków. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.