Litania o miłości Boskiej

przez | 24 kwietnia, 2022

Litania o miłości Boskiej

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,

Święta Trójco, Jedyny Boże,
Który jesteś nieskończoną miłością,
Któryś mnie pierwszy umiłował,

Który mi każesz się miłować,
Który ze względu na miłość do nas Jednorodzonego Syna Twojego wydałeś,

Z całego serca, miłuję Cię, o Boże.
Z całej duszy,
Z całej myśli,
Ze wszystkich sił moich,

Nad wszystkie dobra i godności,
Nad wszystkie radości i rozkosze,
Nad siebie samego i nad wszystko,

Nad wszystkich krewnych i przyjaciół,
Nad wszystkich ludzi i Aniołów,
Nad wszystkie stworzenia na niebie i na ziemi,

Jedynie ze względu na samego Ciebie,
Bo jesteś najwyższym moim dobrem,
Bo jesteś nieskończenie godny miłości,

Bo jesteś nieskończenie doskonały,
Choćbyś mi nieba nie przyobiecał,
Choćbyś mi piekłem nie pogroził,

Choćbyś mnie utrapieniami i przeciwnościami doświadczał,
W dostatku i w ubóstwie,
W szczęściu i w nieszczęściu,

W wywyższeniu i w poniżeniu,
W radości i w smutku,
W zdrowiu i w chorobie,

W życiu i przy śmierci,
W czasie i w wieczności,

W zjednoczeniu z tą miłością, którą Cię miłuje Najświętsza Maryja Panna,
W zjednoczeniu z tą nieskończoną miłością, którą sam siebie kochasz i wiecznie będziesz kochać,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módlmy się: Boże, który niepojętym sposobem posiadasz to wszystko, cokolwiek doskonałego i miłości godnego być może, zgaś we mnie wszelką niedobrą miłość,

a zapal najczystszy ogień Twojej prawdziwej, mocnej i stałej miłości, abym niczego innego nie kochał,

tylko Ciebie samego albo dla Ciebie samego, oraz wszystkie stworzenia w Tobie; abym na koniec przejęty Twoją najświętszą miłością, tam Cię umiłował, gdzie Cię z Twoimi Świętymi pragnę najdoskonalej posiadać i kochać bez końca. Amen.