Litania do Błogosławionej Bronisławy

przez | 11 kwietnia, 2022

Litania do Błogosławionej Bronisławy

Kyrie, eleison. Chryste, eleison. Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata Boże
Duchu Święty Boże
Święta Trójco, Jedyny Boże

Święta Maryjo – módl się za nami.
Święta Maryjo Panno Śnieżna
Święta Maryjo Dziewico Niepokalana
Święta Maryjo Pokorna Służebnico Pańska
Święta Maryjo Żywy Przybytku Słowa Wcielonego

Święta Maryjo Nowa Ewo, obiecana w raju
Święta Maryjo Pociecho, radości i błogosławieństwo Ludu Wybranego
Święta Maryjo Idąca za Chrystusem aż do stóp Krzyża

Święta Maryjo Świeczniku ozdobiony w siedmiorakie dary Ducha Świętego
Święta Maryjo Najwyższa chlubo świata chrześcijańskiego
Święta Maryjo Królowo nieba i ziemi
Święta Maryjo Wzorze modlitwy i wyrzeczenia
Święta Maryjo Wspomożenie małżeństw i rodzin
Święta Maryjo Opiekunko pielgrzymów i podróżujących

Matko nasza najłaskawsza
Matko Miłosierdzia
Matko ofiarności i dobroci
Matko poświecenia i służby
Matko zsyłająca swe łaski wraz z płatkami śniegu
Matko prowadząca zagubionych w chaosie świata

Matko darząca uśmiechem swoich gości
Matko o każdej porze roku zapraszająca do siebie czcicieli
Matko udzielająca wszelkiej pomocy potrzebującym
Matko wypraszająca łask wszelkich

Matko której bezgranicznie zaufaliśmy
Matko pouczająca o Miłowaniu Boga i bliźnich
Matko wypraszająca pokój i Boże przebaczenie
Matko nawołująca do gorliwego odmawiania różańca
Matko wzywająca do czynienia pokuty

Matko umacniająca chorych i cierpiących
Matko wychowawczyni powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych
Matko otaczająca opieką wszystkich parafian
Matko roztaczająca macierzyńską opiekę nad młodzieżą i dziećmi

Matko chroniąca nas od niewiary
Matko ucząca nas prostoty i życia w prawdzie
Matko pomagająca naszej Ojczyźnie i światu całemu
Matko towarzysząca nam w pielgrzymce wiary

Matko pocieszająca strapionych i nadziejo umierających
Matko prosząca swego Syna o świętość dla nas

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami.

K. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Boże Wszechmogący, Ojcze i Przyjacielu ludzi, Ty prowadzisz swój lud pośród zmieniających się kolei życia. Dzięki Ci składamy za to, że łaskawie wejrzałeś na naszą ziemię, gdzie pośród Krzyckich pól i jezior czcimy Najświętszą Maryję Pannę Śnieżną.

Udziel nam i tym wszystkim, którzy powierzają się Jej Matczynej Opiece, łaski coraz większego umiłowania Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków.

Amen