Litania do błogosławionej Celiny Borzęckiej

Litania do błogosławionej Celiny Borzęckiej

Kyrie eleison,
Chryste eleison,
Kyrie eleison
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże
Duchu Święty, Boże

Święta Trójco, Jedyny Boże
Święta Maryjo, módl się za nami
Święty Józefie

Błogosławiona Celino, od urodzenia ubogacona licznymi łaskami,
módl się za nami

Błogosławiona Celino, od dziecka pragnąca naśladować Chrystusa
Błogosławiona Celino, wrażliwa na natchnienia Ducha Świętego

Oddana i wierna małżonko
Przykładna i kochająca matko
Ofiarna i pełna pobożności wdowo

Matko Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstanek
Głosicielko Dobrej Nowiny o Zmartwychwstaniu
Apostołko Chrystusa Zmartwychwstałego

Błogosławiona Celino, któraś we wszystkim szukała woli Bożej
Błogosławiona Celino, któraś nieustannie umierała samej sobie
Błogosławiona Celino, któraś wciąż zmartwychwstawała do nowego życia w Chrystusie

Wychowawczyni dzieci i młodzieży w miłości i prawdzie
Mistrzyni w kształtowaniu dusz Bogu poświęconych
Nauczycielko ucząca zawierzenia Bogu w każdej sytuacji

Któraś otrzymała dar żarliwej modlitwy i kontemplacji
Któraś mężnie pokonywała własne słabości
Któraś szła drogą przez krzyż i śmierć do zmartwychwstania i chwały

Błogosławiona Celino, wzorze uczennicy w szkole życia duchowego

Błogosławiona Celino, wzorze służebnicy Pańskiej

Błogosławiona Celino, wzorze żony, matki, wdowy i zakonnicy

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami błogosławiona Celino.
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Wszechmogący wieczny Boże, który w ogromie Twego miłosierdzia sprawiłeś wielkie dzieła w duszy Twojej służebnicy Celiny, spraw, aby jej wstawiennictwo obudziło

w nas pragnienie podążania drogą krzyża, która prowadzi do udziału w radości zmartwychwstania i chwały. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

autor: Ks. dr Kazimierz Wójtowicz CR