Modlitwa do błogosławionej Celiny Borzęckiej

Modlitwa do błogosławionej Celiny Borzęckiej

Bądź uwielbiony Panie Jezu, który

udzieliłeś błogosławionej Celinie

daru szczególnego umiłowania

tajemnicy paschalnej i pragnienia

wypełnienia Twojej świętej woli.

Ufając w Twoją bezgraniczną miłość do nas,

prosimy Cię za jej wstawiennictwem o łaskę ….

Spraw o Panie, aby Kościół mógł się radować zaliczeniem służebnicy Twojej

Celiny do grona świętych dla większej chwały Twojej i naszego dobra.

Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem,

w jedności Ducha Świętego,

Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.