Litania do Ducha Świętego

przez | 20 lipca, 2021
modlitwa

modlitwa

Litania do Ducha Świętego

Kyrie, elejson, Chryste, elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami,
Synu, Odkupicielu świata, Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, mądrości, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, rozumu, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, rady, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, męstwa, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, umiejętności, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, pobożności, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, bojaźni Bożej, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Światło Proroków i Apostołów, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, nasz Pocieszycielu, zmiłuj się nad nami.
Bądź nam miłościw – przepuść nam, Duchu Święty, Boże.
Od zuchwałej ufności w miłosierdzie Boże – wybaw nas, Duchu Święty, Boże.

Od wszelkiej rozpaczy o łasce Bożej, wybaw nas, Duchu Święty, Boże.
Od sprzeciwiania się uznanej prawdzie chrześcijańskiej, wybaw nas, Duchu Święty, Boże.
Od nieżyczliwości i zazdrości braciom łaski Bożej, wybaw nas, Duchu Święty, Boże.

Od zatwardziałości serca, wybaw nas, Duchu Święty, Boże.
Od zaniedbania pokuty aż do śmierci, wybaw nas, Duchu Święty, Boże.
Od wszelkich złych i nieczystych spraw i myśli, wybaw nas, Duchu Święty, Boże.
Od nagłej i niespodziewanej śmierci, wybaw nas, Duchu Święty, Boże.
Od potępienia wiekuistego, wybaw nas, Duchu Święty, Boże.
Przez cudowną sprawę przy poczęciu Jezusa Chrystusa, wybaw nas, Duchu Święty, Boże.

Prze przyjście swoje w językach ognistych, wybaw nas, Duchu Święty, Boże.
My grzeszni Ciebie Boga prosimy – wysłuchaj nas, Duchu Święty, Boże.
Abyś Kościół swój święty rządzić i zachować raczył, wysłuchaj nas, Duchu Święty, Boże.
Abyś nas w pobożności i pokorze utwierdzić raczył, wysłuchaj nas, Duchu Święty, Boże.
Abyś nam stałości i męstwa udzielić raczył, wysłuchaj nas, Duchu Święty, Boże.
Abyś myśli nasze ku pożądaniu niebieskich rzeczy podnieść raczył, wysłuchaj nas, Duchu Święty, Boże.
Abyś nas oczyścił i na godne mieszkanie dla siebie poświęcić raczył, wysłuchaj nas, Duchu Święty, Boże.
Abyś nas w cierpieniach naszych pocieszyć raczył, wysłuchaj nas, Duchu Święty, Boże.
Abyś nas w łasce swojej utwierdzić i zachować raczył, wysłuchaj nas, Duchu Święty, Boże.
Abyś nas wszystkich do uczestnictwa w chwale wiekuistej doprowadzić raczy, wysłuchaj nas, Duchu Święty, Boże.
Abyśmy Ciebie miłowali i dla Ciebie grzechów się strzegli, wysłuchaj nas, Duchu Święty, Boże.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K. Serce czyste stwórz we mnie, Boże.
W. I ducha prawego odnów we wnętrznościach moich.
K. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze,
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
Módlmy się: Przybądź Duchu Święty, racz napełnić serca swoich wiernych i ogień miłości swojej w nich zapalić, który wszystkie narody w jedności wiary zgromadziłeś, iżby łaska Twa najświętsza serca nasze oświeciła i od wszelkiego złego nas chroniła. Amen.