Litania do męczenników sandomierskich

przez | 4 kwietnia, 2022

Litania do męczenników sandomierskich

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, Bogarodzico, módl się za nami. Królowo męczenników, módl się za nami.

Błogosławiony Sadoku z Towarzyszami za wiarę umęczeni, módlcie się za nami.
Wielka ozdobo Zakonu Kaznodziejskiego,
Wierni strażnicy owczarni Chrystusowej,

Nauczyciele życia doskonałego,
Mężowie pełni ducha Bożego,
Groźni dla potęgi piekieł przez naukę swoją,
Dla rozrostu i prac apostolskich uważani przez piekło za nieprzyjaciół,

Wydzierający dusze z mocy piekielnych,
Gwiazdy jasno świecące w Kościele Bożym,
Przykładem cnót swoich narody pogańskie nawracający,

Głosiciele prawd wiary narodowi kumańskiemu,
Uwielbieni synowie Najświętszej Maryi Panny,
Drogie kamienie w koronie Króla nieśmiertelnego,
Lilie czyste i nie zmazane,

Za grzechy nasze krew swoją niewinną przelewający,
. Osobliwi miasta Sandomierza patronowie,

Którym złote litery śmierć męczeńską oznajmiły,
Nieustraszeni na głos każący im schylać głowy pod miecz barbarzyński,
Radośnie przyjmujący śmierć męczeńską,
W czasie modlitwy rozniesieni na szablach pogańskich,

Zasługujący dokończyć Salve Regina przed tronem Pana,
Obmywający krwią swoją mury kościoła świętego Jakuba,

Obierający Jezusa za nagrodę swych cierpień,
Przykładzie cierpliwości w boleściach,
Chwało i obrono kraju naszego,

Abyśmy w zdrowiu duszy i ciała trwali,
Abyśmy do grzechów naszych nie powracali,
Abyśmy w wierze świętej stałymi i mocnymi byli,

Abyśmy za waszym przykładem w obronie Kościoła i wiary świętej życia naszego nie szczędzili,
Abyśmy bez skruchy i żalu nie umierali,
Abyśmy zasłużyli cieszyć się z wami w wieczności, módlcie się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módlmy się: Módlmy się. Niech nam pokaże Ciebie, Panie Jezu Chryste, po tym wygnaniu łaskawa i litościwa Panna Maryja, Matka Twoja, którą błogosławiony Sadok

z Towarzyszami wśród nieprzyjacielskich pocisków nieustannie pozdrawiali i pożądaną koronę męczeństwa odebrać zasłużyli.

Amen.