Litania do Przenajświętszej Trójcy

przez | 26 kwietnia, 2022

Litania do Przenajświętszej Trójcy

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze wszechmogący, Stworzycielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Przedwieczny, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Oświecicielu świata, Boże,

Trójco Przenajświętsza, Jedyny w Trzech Osobach, niepojęty i niewysłowiony Boże,

Trójco Przenajświętsza, Jedyny Boże, przez którego i w którym jest wszystko,

Trójco Przenajświętsza, Jedyny Boże, którego ziemia i niebo ogarnąć nie mogą,

Trójco Przenajświętsza, Jedyny Boże, który Opatrznością swoją wszystkim jak Ojciec rządzisz,
Trójco Przenajświętsza, Jedyny Boże, Obrońco nasz i Zapłato nasza wieczna,

Trójco Przenajświętsza, Jedyny Boże, litościwy, cierpliwy i nieprzebranego Miłosierdzia,

Trójco Przenajświętsza, Jedyny Boże, który nie chcesz zguby grzeszników, lecz przyjmujesz pokutujących do swojej łaski,

Bądź nam miłościw, przepuść nam, Panie.
Od zła wszelkiego, wybaw nas, Panie.

Od powietrza, głodu, ognia i wojny, zachowaj nas, Panie.
Od nagłej i niespodziewanej śmierci, zachowaj nas, Panie.

Przez wszechmocność Twoją, Boga Ojca naszego, wysłuchaj nas, Panie.

Przez wcielenie, mękę i śmierć Twoją, Boga Syna, Zbawiciela naszego,

Przez oświecenie Twoje, Boga Ducha Świętego, Pocieszyciela naszego,

Abyśmy Ciebie, Boga i Pana naszego, ze wszystkiego serca, ze wszystkiej duszy i ze wszystkich sił naszych kochali,

Abyśmy przykazania Twoje i nauki wiernie zachowywali,

Abyś pokój, cnotę i wiarę między narodami sprawić i pomnażać raczył,
Abyś Ojczyznę naszą od wszelkich plag surowej sprawiedliwości Twojej zachowywać raczył,

Abyś nam grzechy nasze odpuścić i do chwaty królestwa swojego przyjąć nas raczył,

Święty Boże, Święty Mocny, Święty a Nieśmiertelny, przepuść nam, Panie.

Święty Boże, Święty Mocny, Święty a Nieśmiertelny, wysłuchaj nas, Panie.

Święty Boże, Święty Mocny, Święty a Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami.

Módlmy się: Boże Ojcze, Ty zesłałeś na świat Twojego Syna, Słowo Prawdy, i Ducha Uświęciciela, aby objawić ludziom tajemnicę życia Bożego, spraw, abyśmy wyznając prawdziwą wiarę,

uznali wieczną chwałę Trójcy i uwielbiali Jedność Osób Bożych w potędze ich działania. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.