Litania do świętego Józefa Bilczewskiego

przez | 16 kwietnia, 2022

Litania do świętego Józefa Bilczewskiego

Kyrie eleison, Chryste eleison,

Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas,

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami,

Synu Odkupicielu Świata Boże, zmiłuj się nad nami,

Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami,

Święta Trójco Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami,

Św. Józefie, wierny sługo Chrystusa

Najwyższego Kapłana – módl się nad nami,

Św. Józefie, gorliwy czcicielu Najświętszego Sakramentu,

Św. Józefie, wielki miłośniku Najświętszego Serca Jezusowego,

Św. Józefie, wzorowy pasterzu Owczarni Jezusa Chrystusa,

Św. Józefie, wierny synu Kościoła,

Św. Józefie, żarliwy głosicielu Ewangelii,

Św. Józefie, oddany czcicielu Najświętszej Maryi Panny,

Św. Józefie, wzorze modlitwy i zaufania Bogu,

Św. Józefie, przykładzie miłości i służby bliźniemu,

Św. Józefie, niestrudzony sługo prawdy,

Św. Józefie, wychowawco prawych sumień,

Św. Józefie, solidarny z ubogimi i skrzywdzonymi,

Św. Józefie, szukający dobra człowieka bez względu

na jego pochodzenie i wyznawaną religię,

Św. Józefie, zatroskany o godne życie ubogich,

Św. Józefie, pomagający w poszukiwaniu pracy i chleba,

Św. Józefie, dbający o pomnożenie liczby kapłanów,

Św. Józefie, opiekunie katechetów,

Św. Józefie, prowadzący dzieci i młodzież do Chrystusa,

Św. Józefie, obrońco wiary i jedności Kościoła,

Św. Józefie, niestrudzony apostole pojednania,

Św. Józefie, budujący zgodę między narodami,

Św. Józefie, wstawiający się za chorymi i cierpiącymi,

Módl się za nami, święty Józefie.

Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Boże, Ty włączyłeś do grona świętych pasterzy świętego Józefa

biskupa, odznaczającego się wiarą, która zwycięża świat, i gorącą miłością ku Tobie;

spraw za jego wstawiennictwem abyśmy trwając w wierze i miłości, zasłużyli na

udział w jego chwale. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.