Litania do Matki Boga i Ludzi

przez | 16 kwietnia, 2022

Litania do Matki Boga i Ludzi

Matko, która nas znasz,
Z dziećmi Twymi bądź,
Na drogach nam nadzieją świeć,
Z Synem Twym z nami idź.

Z wszystkich niewiast wybrana — Przyjdź i drogę wskaż.
Córo ludu Bożego — Do Syna Twego nas prowadź.
Służebnico pokorna — Pokój światu daj.

Matko, która nas znasz,
Z dziećmi Twymi bądź,
Na drogach nam nadzieją świeć,

Z Synem Twym z nami idź.
Królowo ognisk rodzinnych — Przyjdź i drogę wskaż.
Dziewico, wzorze prostych —Do Syna Twego nas prowadź.
Oblubienico cieśli — Pokój światu daj.

Matko, która nas znasz,
Z dziećmi Twymi bądź,
Na drogach nam nadzieją świeć,

Z Synem Twym z nami idź.
Królowo narodu naszego —Przyjdź i drogę wskaż.
Uciśnionych nadziejo —Do Syna Twego nas prowadź.

Światło łaknących prawdy.— Pokój światu daj.
Matko, która nas znasz,
Z dziećmi Twymi bądź,

Na drogach nam nadzieją świeć,
Z Synem Twym z nami idź.
Pociecho ludu biednego —Przyjdź i drogę wskaż.
Pani wszelkiej radości —Do Syna Twego nas prowadź.
Matko tkliwego serca — Pokój światu daj.

Matko, która nas znasz,
Z dziećmi Twymi bądź,
Na drogach nam nadzieją świeć,

Z Synem Twym z nami idź.

Dziewico, Matko Chrystusa —Przyjdź i drogę wskaż.
Dziewico, Matko Kościoła —Do Syna Twego nas prowadź.
Dziewico, Matko ludzi — Pokój światu daj.

Matko, która nas znasz,
Z dziećmi Twymi bądź,
Na drogach nam nadzieją świeć,

Z Synem Twym z nami idź.
Matko przez Syna nam dana —Przyjdź i drogę wskaż.
Matko, która nas słuchasz —Do Syna Twego nas prowadź.
Ty nas zawsze rozumiesz — Pokój światu daj.

Matko, która nas znasz,
Z dziećmi Twymi bądź,
Na drogach nam nadzieją świeć,

Z Synem Twym z nami idź.
Dziewico z nami idąca —Przyjdź i drogę wskaż.
Historii świata promieniu —Do Syna Twego nas prowadź.
Pośredniczko najlepsza — Pokój światu daj.

Matko, która nas znasz,
Z dziećmi Twymi bądź,
Na drogach nam nadzieją świeć,

Z Synem Twym z nami idź.
Matko ludzi bezdomnych —Przyjdź i drogę wskaż.
Matko prześladowanych —Do Syna Twego nas prowadź.
Matko dzieci wzgardzonych — Pokój światu daj.

Matko, która nas znasz,
Z dziećmi Twymi bądź,
Na drogach nam nadzieją świeć,

Z Synem Twym z nami idź.
Matko dzieci cierpiących —Przyjdź i drogę wskaż.
Matko z sercem przeszytym —Do Syna Twego nas prowadź.
U stóp krzyża stojąca — Pokój światu daj.

Matko, która nas znasz,
Z dziećmi Twymi bądź,
Na drogach nam nadzieją świeć,

Z Synem Twym z nami idź.
Matko płacząca nad nami —Przyjdź i drogę wskaż.
Matko przed karą chroniąca —Do Syna Twego nas prowadź.
Matko nas przyjmująca — Pokój światu daj.

Matko, która nas znasz,
Z dziećmi Twymi bądź,
Na drogach nam nadzieją świeć,
Z Synem Twym z nami idź.