Litania do Świętego Kazimierza

przez | 1 kwietnia, 2022

Litania do Świętego Kazimierza

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, módl się za nami.
Święty Kazimierzu,
Lilio czystości,

Pochodnio gorejąca w domu Bożym,
Patronie Litwy i Polski,
Wzorze dla możnych tego świata,
Zwierciadło sprawiedliwości,
Lekarzu niemocnych,

Przykładzie cierpliwości,
Wzgardzicielu królewskich godności,
Miłośniku Boży,
Naśladowco Chrystusa,

Wierny sługo Maryi,
Pocieszycielu strapionych,
Uzdrowienie chorych,
Pomocy konających,
Źródło dobroci,

Rozkrzewicielu wiary świętej,
Ojcze ubogich i sierot,

Młodzieńcze niepokalany,
Wzorze pokory i łaskawości,
Radości i chwało Wilna,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami, święty Kazimierzu.
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Boże, Ty dałeś wytrwanie w dobrem świętemu Kaźimierzowi, żyjącemu na dworze królewskim i narażonemu na pokusy świata,  prosimy Cię,

abyśmy przez jego wstawiennictwo nauczyli się odrywać serca od radości doczesnych i dążyć do wiecznych. Przez Chrystusa,

Pana naszego.

Amen.