Litania do świętego Mateusza Apostoła

przez | 4 kwietnia, 2022

Litania do świętego Mateusza Apostoła

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami.
Królowo Apostołów,
Królowo Męczenników,
Święty Mateuszu Apostole,

Święty Mateuszu Ewangelisto,
Święty Mateuszu Męczenniku,
Potrójna korono,
Wzorze gościnności,

Gorliwy kaznodziejo,
Nauczycielu wiary,
Nauczycielu mądrości,
Wierny uczniu Chrystusa,
Patronie celników,
Patronie naszej Parafii,

Opiekunie kapłanów,
Poprzedniku biskupów,
Współpracowniku świętego Piotra,
Posłańcu miłosierdzia,
Posłańcu przebaczenia,
Posłańcu miłości,

Gotowy na cierpienia,
Świadku pokory ewangelicznej,
Wzorze wytrwałości,
Wzorze nawracania grzeszników,
Wzorze powołania chrześcijańskiego,

Wzorze dusz konsekrowanych,
Wybrany Synu Maryi,
Gorliwy w modlitwie,
Przykładzie mocy,
Przykładzie odwagi,

Przykładzie wytrwałości,
Przykładzie ubóstwa,
Przykładzie posłuszeństwa,
Przykładzie cierpliwości,

Światło Chrystusa między ludźmi,
Uległy sługo powołania bożego,
Drogo, która prowadzi do Pana,
Strażniku nauczania Chrystusowego,
Płonący ogniu miłości,
Heroldzie Ewangelii,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

P: Módl się za nami święty Mateuszu Apostole i Ewangelisto.
W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Panie Boże, który w świętym Mateuszu dałeś nam radość poznania wielkich dzieł Twojej miłości do nas,

spraw, abyśmy za jego wstawiennictwem dostąpili radości kontemplacji chwały nieba. Przez Chrystusa Pana naszego.

Amen.