Litania do świętego Melchiora Grodzieckiego

przez | 18 września, 2022

Litania do świętego Melchiora Grodzieckiego

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison

Chryste, usłysz nas

Chryste, wysłuchaj nas

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami

Synu, Odkupicielu świata, Boże

Duchu Święty, Boże

Święta Trójco, jedyny Boże

Święta Maryjo, Królowo Męczenników, módl się za nami.

Święty Melchiorze, który przelałeś krew za Chrystusa,

Święty Melchiorze, wierny świadku wiary katolickiej,

Święty Melchiorze, chwało stanu kapłańskiego,

Święty Melchiorze, wybitny synu Świętego Ignacego,

Święty Melchiorze, dumo Zakonu Jezuitów,

Święty Melchiorze, mężny i niezłomny w wyznawaniu prawdziwej wiary,

Święty Melchiorze, wybierający tortury i śmierć zamiast zgody na herezje,

Święty Melchiorze nieugięty w wierze, mimo okrucieństwa oprawców,

Święty Melchiorze, broniący naszego Kościoła przed zdeprawowaniem,

Święty Melchiorze, wierny czcicielu Najświętszej Matki Chrystusa,

Święty Melchiorze, doskonały pasterzu i opiekunie wiernych,

Święty Melchiorze, cierpliwy i wspaniałomyślny wychowawco młodzieży,

Święty Melchiorze, miłosierny opiekunie ubogich,

Święty Melchiorze, nasz przewodniku na drogach mężnego wyznawania wiary,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K: Módl się za nami Święty Melchiorze.

W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Panie Jezu Chryste, nasz Zbawco i Odkupicielu, Ty

powołujesz Swoich wyznawców do dawania świadectwa wiary

wobec świata. Prosimy Cię spraw abyśmy, za wstawiennictwem

Świętego Melchiora Grodzieckiego, stali się godnymi świadkami

Twojej Ewangelii, wiary i tradycji katolickiej. Niech modlitwa i

opieka Świętego Męczennika da nam mądrość i męstwo w

świadczeniu o Tobie wobec niewierzących i odstępców. Amen.