Litania do świętej Rozalii

przez | 18 września, 2022

Litania do świętej Rozalii

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison

Chryste, usłysz nas

Chryste, wysłuchaj nas

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami

Synu, Odkupicielu świata, Boże

Duchu Święty, Boże

Święta Trójco, jedyny Boże

Święta Maryjo, módl się za nami.

Święta Boża Rodzicielko,

Święta Panno nad Pannami,

Święta Rozalio,

Święta Rozalio, Oblubienico Pana Jezusa,

Święta Rozalio, Boga nad wszystko kochająca,

Święta Rozalio, dla Boga rodziców i krewnych opuszczająca,

Święta Rozalio, ślub dozgonnej czystości dla Boga czyniąca,

Święta Rozalio, ze krwi królewskiej pochodząca,

Święta Rozalio, na dworze królewskim wychowana,

Święta Rozalio, odważnie ze świata rezygnująca,

Świata Rozalio, dla miłości Boga na pustynię się udająca,

Święta Rozalio, z Bogiem w pustelni rozmawiająca,

Święta Rozalio, nieustannym widzeniem Aniołów obdarzona,

Święta Rozalio, różą i lilią nazwana,

Święta Rozalio, różo panieńskiej skromności,

Święta Rozalio, lilio anielskiej czystości,

Święta Rozalio, wzorze dziewiczej wstydliwości,

Święta Rozalio, ofiaro miła Bogu,

Święta Rozalio, wieńcem pięknych cnót ozdobiona,

Święta Rozalio, przez zasługi cnót swoich wszelkie zarazy uśmierzająca,

Święta Rozalio, synogarlico w pustelni kwiląca,

Święta Rozalio, za swymi rodzicami u Boga orędująca,

Święta Rozalio, modlitwami swymi rodziców z czyśćca wybawiająca,

Święta Rozalio, przed śmiercią sakramentów świętych spragniona,

Święta Rozalio, przez kapłana Bożego w pustelni wyspowiadana,

Święta Rozalio, w pustelni cudownie Komunią Świętą umocniona,

Święta Rozalio, olejem świętym przed śmiercią namaszczona,

Święta Rozalio, w obecności Jezusa, Maryi i Świętych umierająca,

Święta Rozalio, w walce z epidemią skuteczna patronko,

Święta Rozalio, wszystkich swoich czcicieli pocieszycielko,

Święta Rozalio, czcicielom swoim w życiu i przy śmierci pomocy udzielająca,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K: Módl się za nami, święta Rozalio.

W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Boże, który święte ciało służebnicy Twojej, Rozalii, wśród

skalistych gór znalezione, za niebieskie lekarstwo i obronę w czasie

zarazy nam darować raczył, udziel hojnie Twoim wiernym, którzy jej pomocy wzywamy,

łaski zachowania od wszelkich niebezpieczeństw

chorób ciała i ducha. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który z Tobą

żyje i króluje, w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.