Modlitwa o wierność Bogu

przez | 18 września, 2022

Modlitwa o wierność Bogu

Wszechmogący Boże, który przedziwnym zrządzeniem

wybrałeś Świętego Stanisława Kostkę i uzdolniłeś go do

wierności Tobie, wejrzyj, na naszą słabość i niestałość.

Spraw łaskawie, abyśmy – dzięki wstawiennictwu i opiece

Świętego Stanisława – do końca naszego życia w

wierności Tobie wytrwali. Amen.