Modlitwa do świętego Klawera

przez | 17 września, 2022

Modlitwa do świętego Klawera

Boże, który powołując uprowadzonych w niewolę ludność Afryki do

poznania Imienia Twego, umocniłeś św. Piotra zdumiewającą

cierpliwością i miłością w niesieniu im pomocy, spraw to za

jego przyczyną, abyśmy szukając tego, co jest Jezusa Chrystusa, bliźnich

miłowali uczynkami i prawdą. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Twojego

Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg

przez wszystkie wieki wieków. Amen.